KHỚP NỐI, BU LÔNG KHỚP NỐI, CAO SU KHỚP NỐI

Showing the single result

Khớp nối là bộ phận truyền chuyển động quay giữa bơm và động cơ giúp cho bơm hoạt động ổn định. khớp nối có 3 bộ phận.
Khớp nối truyền động: gồm 2 cái được làm bằng gang nằm phía bơm và phía động cơ giúp truyền động lực từ phía động cơ sang phía bơm
Bu lông khớp nối: dùng để liên kết truyền lực từ động cơ sang bơm
Cao su khớp nối: được lắp vào bu lông khớp nối vị trí truyền lực từ khớp nối bơm giúp cho việc vận hành khi khởi động được êm tránh những hỏng hóc do va đập. phần cao su khớp nối là bộ phận vật tư mòn nên phải thay thế theo định kỳ để đảm bảo bơm hoạt động ổn định