máy bơm grundfos cr

Máy bơm Grundfos CR

Máy bơm Grundfos CR

là máy bơm trục đứng đa tầng cánh của hãng máy bơm Grundfos với kết cấu đặt đứng nhiều tầng cánh xếp chồng lên nhau mắc nối tiếp nên máy bơm grundfos CR có cột áp rất cao lên đến 330m. máy bơm trục đứng đa tầng cánh Grundfos CR là có phần động cơ và thân bơm tách rời nhau nên dễ dãng thay thế phớt máy bơm khi hỏng phớt mà không phải tháo rời buồng bơm ra. Tham khảo máy bơm Grunfos CRI, CRN, CRE, CRT tại đây

Thông số kỹ thuật máy bơm Grundfos CR:

– Lưu lượng máy bơm trục đứng Grundfos CR có dải lưu lượng từ 2 m3/h đến  180 m3/h đáp ứng được tất cả ứng dụng về bơm cấp nước, bơm tòa nhà, bơm công nghiệp.

-Cột áp máy bơm Grundfos CR rất lớn do có thiết kết các tầng cánh xếp chồng nhau tạo tạo nên cột áp lên tới  330 m.

– Nhiệt độ chất lỏng máy bơm trục đứng Grundfos  từ -40 đến +180ºC do phớt máy bơm grundfos có vật liệu chịu nhiệt rất tốt.

Ứng dụng máy bơm Grundfos CR:

-Máy bơm trục đứng Grundfos CR được sử dụng trong hệ thống giặt rửa và làm sạch

-Hệ thống giải nhiệt và điều hòa không khí cũng được sử dụng máy bơm Grundfos CR rất nhiều.

-Máy bơm Grundfos CR được dùng làm bơm tăng áp để vận chuyển nước qua các hệ thống xử lý nước có hiệu suất cao.

– Máy bơm trục đứng đa tầng cánh Grundfos CR được sử dụng rất nhiều hệ thống cấp nước các tòa nhà cao tầng, tòa nhà chung cư, các trung tâm thương mại.

-Máy bơm trục đứng đa tầng cánh Grundfos CR được sử dụng làm bơm bù áp trong hệ thống máy bơm chữa cháy Grundfos

-máy bơm công nghiệp grundfos Cr là máy bơm được sử dụng rất nhiều trong nhà máy công nghiệp vì độ ổn định và tin cậy cao, hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt.

Ưu điểm máy bơm trục đứng Grundfos CR:

-Độ tin cậy cao

-Hiệu suất cao

-Dễ bảo tri, bảo dưỡng

-Tiết kiệm diện tích

-Thích hợp đối với những chất lỏng có tính ăn mòn nhẹ.

Các model máy bơm grundfos CR:

bơm Grundfos CR1:

bơm Grundfos CR 1-2, bơm Grundfos CR 1-3, bơm Grundfos CR 1-4, bơm Grundfos CR 1-5, bơm Grundfos CR 1-6, bơm Grundfos CR 1-7, bơm Grundfos CR 1-8, bơm Grundfos CR 1-9, bơm Grundfos CR 1-10, bơm Grundfos CR 1-11, bơm Grundfos CR 1-12, bơm Grundfos CR 1-13, bơm Grundfos CR 1-15, bơm Grundfos CR 1-17, bơm Grundfos CR 1-19, bơm Grundfos CR 1-21, bơm Grundfos CR 1-23, bơm Grundfos CR 1-25, bơm Grundfos CR 1-27, bơm Grundfos CR 1-30, bơm Grundfos CR 1-33, bơm Grundfos CR 1-36,

bơm Grundfos CR3:

bơm Grundfos CR 3-2, bơm Grundfos CR 3-3, bơm Grundfos CR 3-4, bơm Grundfos CR 3-5, bơm Grundfos CR 3-6, bơm Grundfos CR 3-7, bơm Grundfos CR 3-8, bơm Grundfos CR 3-9, bơm Grundfos CR 3-10, bơm Grundfos CR 3-11bơm Grundfos CR 3-12, bơm Grundfos CR 3-13, bơm Grundfos CR 3-15, bơm Grundfos CR 3-17, bơm Grundfos CR 3-19, bơm Grundfos CR 3-21, bơm Grundfos CR 3-23, bơm Grundfos CR 3-25, bơm Grundfos CR 3-27, bơm Grundfos CR 3-30, bơm Grundfos CR 3-33, bơm Grundfos CR 3-36,

bơm Grundfos CR5:

bơm Grundfos CR 5-2, bơm Grundfos CR 5-3, bơm Grundfos CR 5-4, bơm Grundfos CR 5-5, bơm Grundfos CR 5-6, bơm Grundfos CR 5-7, bơm Grundfos CR 5-8, bơm Grundfos CR 5-9, bơm Grundfos CR 5-10, bơm Grundfos CR 5-11, bơm Grundfos CR 5-12, bơm Grundfos CR 5-13, bơm Grundfos CR 5-15, bơm Grundfos CR 5-16, bơm Grundfos CR 5-18, bơm Grundfos CR 5-22, bơm Grundfos CR 5-24, bơm Grundfos CR 5-26, bơm Grundfos CR 5-29, bơm Grundfos CR 5-32, bơm Grundfos CR 5-36,

bơm Grundfos CR 10:

bơm Grundfos CR 10-1, bơm Grundfos CR 10-2, bơm Grundfos CR 10-3, bơm Grundfos CR 10-4, bơm Grundfos CR 10-5, bơm Grundfos CR 10-6, bơm Grundfos CR 10-7, bơm Grundfos CR 10-8, bơm Grundfos CR 10-9, bơm Grundfos CR 10-10, bơm Grundfos CR 10-12, bơm Grundfos CR 10-14, bơm Grundfos CR 10-16, bơm Grundfos CR 10-18, bơm Grundfos CR 10-20, bơm Grundfos CR 10-22,

bơm Grundfos CR 15:

bơm Grundfos CR 15-1, bơm Grundfos CR 15-2, bơm Grundfos CR 15-3, bơm Grundfos CR 15-4, bơm Grundfos CR 15-5, bơm Grundfos CR 15-6, bơm Grundfos CR 15-7, bơm Grundfos CR 15-8, bơm Grundfos CR 15-9, bơm Grundfos CR 15-10, bơm Grundfos CR 15-12, bơm Grundfos CR 15-14, bơm Grundfos CR 15-17,

bơm Grundfos CR 20:

bơm Grundfos CR 20-1, bơm Grundfos CR 20-2, bơm Grundfos CR 20-3, bơm Grundfos CR 20-4, bơm Grundfos CR 20-5, bơm Grundfos CR 20-6, bơm Grundfos CR 20-7, bơm Grundfos CR 20-8, bơm Grundfos CR 20-9, bơm Grundfos CR 20-10, bơm Grundfos CR 20-12, bơm Grundfos CR 20-14,
bơm Grundfos CR 20-17,

bơm Grundfos CR 32:

bơm Grundfos CR 32-1-1, bơm Grundfos CR 32-1, bơm Grundfos CR 32-2-2, bơm Grundfos CR 32-2, bơm Grundfos CR 32-3-2, bơm Grundfos CR 32-3, bơm Grundfos CR 32-4-2, bơm Grundfos CR 32-4, bơm Grundfos CR 32-5-2, bơm Grundfos CR 32-5, bơm Grundfos CR 32-6-2, bơm Grundfos CR 32-6,
bơm Grundfos CR 32-7-2, bơm Grundfos CR 32-7, bơm Grundfos CR 32-8-2, bơm Grundfos CR 32-8, bơm Grundfos CR 32-9-2, bơm Grundfos CR 32-9, bơm Grundfos CR 32-10-2, bơm Grundfos CR 32-10, bơm Grundfos CR 32-11-2, bơm Grundfos CR 32-11, bơm Grundfos CR 32-12-2, bơm Grundfos CR 32-12, bơm Grundfos CR 32-13-2, bơm Grundfos CR 32-13, bơm Grundfos CR 32-14-2, bơm Grundfos CR 32-14,

bơm Grundfos CR 45:

bơm Grundfos CR 45-1-1, bơm Grundfos CR 45-1, bơm Grundfos CR 45-2-2, bơm Grundfos CR 45-2, bơm Grundfos CR 45-3-2, bơm Grundfos CR 45-3, bơm Grundfos CR 45-4-2, bơm Grundfos CR 45-4, bơm Grundfos CR 45-5-2, bơm Grundfos CR 45-5, bơm Grundfos CR 45-6-2bơm Grundfos CR 45-6, bơm Grundfos CR 45-7-2bơm Grundfos CR 45-7bơm Grundfos CR 45-8-2,
bơm Grundfos CR 45-8, bơm Grundfos CR 45-9-2, bơm Grundfos CR 45-9, bơm Grundfos CR 45-10-2, bơm Grundfos CR 45-10, bơm Grundfos CR 45-11-2, bơm Grundfos CR 45-11, bơm Grundfos CR 45-12-2,
bơm Grundfos CR 45-12, bơm Grundfos CR 45-13-2,

bơm Grundfos CR 64:

bơm Grundfos CR 64-1-1, bơm Grundfos CR 64-1, bơm Grundfos CR 64-2-2, bơm Grundfos CR 64-2-1, bơm Grundfos CR 64-2, bơm Grundfos CR 64-3-2, bơm Grundfos CR 64-3-1, bơm Grundfos CR 64-3, bơm Grundfos CR 64-4-2, bơm Grundfos CR 64-4-1, bơm Grundfos CR 64-4, bơm Grundfos CR 64-5-2, bơm Grundfos CR 64-5-1, bơm Grundfos CR 64-5, bơm Grundfos CR 64-6-2, bơm Grundfos CR 64-6-1, bơm Grundfos CR 64-6, bơm Grundfos CR 64-7-2, bơm Grundfos CR 64-7-1, bơm Grundfos CR 64-7, bơm Grundfos CR 64-8-2, bơm Grundfos CR 64-8-1,

bơm Grundfos CR 90:

bơm Grundfos CR 90-1-1, bơm Grundfos CR 90-1, bơm Grundfos CR 90-2-2, bơm Grundfos CR 90-2, bơm Grundfos CR 90-3-2, bơm Grundfos CR 90-3,
bơm Grundfos CR 90-4-2, bơm Grundfos CR 90-4, bơm Grundfos CR 90-5-2, bơm Grundfos CR 90-5, bơm Grundfos CR 90-6-2, bơm Grundfos CR 90-6,

bơm Grundfos CR120:

bơm Grundfos CR 120-1, bơm Grundfos CR 120-2-1, bơm Grundfos CR 120-2, bơm Grundfos CR 120-3, bơm Grundfos CR 120-4-1, bơm Grundfos CR 120-5-1, bơm Grundfos CR 120-6-1, bơm Grundfos CR 120-7,

bơm Grundfos CR 150:

bơm Grundfos CR 150-1-1, bơm Grundfos CR 150-1, bơm Grundfos CR 150-2-1, bơm Grundfos CR 150-3-2, bơm Grundfos CR 150-3, bơm Grundfos CR 150-4-1, bơm Grundfos CR 150-5-2, bơm Grundfos CR 150-6,

Công ty TNHH thiết bị Nhật Nhung là đại lý hãng bơm Grundfos tại Việt Nam

Download datasheet CR

 

Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua, chọn số lượng và click “MUA NGAY”.

Bước 2: Chọn “Tiếp tục mua hàng” để tiếp tục mua thêm sản phẩm hoặc chọn “Thanh toán” để mua giỏ hàng đã có.

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết và click “Đặt hàng”.

Bước 4: Kiểm tra lại chi tiết đơn hàng.

Hoặc gọi điện cho chúng tôi theo Hotline: 0978 25 95 98 để đặt hàng trực tiếp qua điện thoại 24/24.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Máy bơm Grundfos CR”